Κριτήρια για το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων.

Στη βάση και περιουσιακών κριτηρίων, πέραν των εισοδηματικών που υπάρχουν ήδη, θα παραχωρείται πλέον το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων, αφού η μικρή επιταγή δεν θα καταβάλλεται σε όσους έχουν καταθέσεις πέραν των 100 χιλ. ευρώ.

Η ρύθμιση, ωστόσο, θα αφορά νέους δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, αφού στόχος δεν είναι η αποκοπή της μικρής επιταγής από υφιστάμενους λήπτες.

Αντίθετα, τα όσα αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα το Υπουργικό Συμβούλιο φαίνεται να διευκολύνουν την έγκριση των αιτήσεων συνταξιούχων που απώλεσαν την μικρή επιταγή το 2014.

Ως γνωστόν, με την εισαγωγή, τότε, της νομοθεσίας για το ΕΕΕ, οι συνταξιούχοι που στηρίζονταν βάσει του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, είχαν υποχρέωση υποβολής αίτησης για συνέχιση της καταβολής της μικρής επιταγής.

Χιλιάδες δικαιούχοι, όμως, δεν υπέβαλαν αίτηση και απώλεσαν το βοήθημα.

Για το θέμα δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία το 2018 σε όσους χαμηλοσυνταξιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση το 2014, για να το πράξουν μέχρι το τέλος του 2020, αλλά οι αιτήσεις θα εξετάζονταν με βάση τα εισοδήματα που είχαν το 2014.

Σύμφωνα με την πρόταση που ενέκρινε το Υπουργικό, στο πλαίσιο της νέας προθεσμίας που δόθηκε, από τα συνολικά 11.484 νοικοκυριά πρώην ληπτών Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων που δεν είχαν υποβάλει την απαιτούμενη αίτηση κατά το 2014, επέλεξαν να υποβάλουν αίτηση βάσει της μεταβατικής διάταξης συνολικά 2.303 νοικοκυριά.

Από την αξιολόγηση των αιτήσεων αυτών, 1.796 αιτήσεις εγκρίθηκαν (χωρίς δικαίωμα αναδρομικών) και 507 αιτήσεις απορρίφθηκαν λόγω του διπλού ελέγχου της αίτηση τους, αφού αξιολογήθηκαν με βάση τα εισοδήματα τους το 2014 - περίοδος που το επιτόκιο στις καταθέσεις αποτελούσε σημαντικό έσοδο.

Για το θέμα υπήρξαν παραστάσεις από την ΕΚΥΣΥ προς το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να μην θεωρείται αποξένωση περιουσιακών στοιχείων η μείωση του επιτοκίου στις καταθέσεις, που φαίνεται τελικά να έπιασαν τόπο.

Αφού τελικά το Υπουργικό αποφάσισε να επανεξετάσει τις 507 αιτήσεις και εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια, περιλαμβανομένου και του νέου κριτηρίου για το όριο καταθέσεων, να καταστούν οι αιτητές δικαιούχοι χωρίς, όμως, αναδρομικά δικαιώματα.

Μέχρι 100 χιλ. ευρώ.

Το νέο κριτήριο, για όριο καταθέσεων μέχρι 100 χιλ. ευρώ, αποφασίστηκε στο πλαίσιο της έγκρισης του Σχεδίου που ισχύει μεν από το 2009 αλλά για το οποίο απαιτείται κάθε χρόνο νέα απόφαση του Υπουργικού.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε το Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων να παρέχεται από τούδε και στο εξής μόνο σε όσους εκ των αιτητών κατέχουν καταθέσεις που δεν υπερβαίνουν τις €100.000 συνολικά, «λαμβάνοντας υπόψη και οποιεσδήποτε αποξενώσεις καταθέσεων επισυνέβησαν κατά την περίοδο των 24 μηνών που προηγούνται του έτους αναφοράς για το οποίο λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα και καταθέσεις, εκτός εάν οι εν λόγω αποξενώσεις αιτιολογηθούν ως επιβεβλημένες και αναγκαίες».

Το όριο αποφασίστηκε προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο να λαμβάνουν το επίδομα πρόσωπα που διαθέτουν πολύ μεγάλα ποσά καταθέσεων.

Στην πρόταση που ενέκρινε το Υπουργικό γίνεται αναφορά και στις αναδρομικές αυξήσεις που αποφασίστηκαν πρόσφατα στη μικρή επιταγή, προκειμένου το ελάχιστο συνολικό εισόδημα για ένα μονήρη χαμηλοσυνταξιούχο να φτάνει τα 710 ευρώ μηνιαίως και για ένα ζεύγος χαμηλοσυνταξιούχων τα €1.216 μηνιαίως, με εισήγηση όπως τα αναδρομικά καταβληθούν και στους χαμηλοσυνταξιούχους του ΕΕΕ.

Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε όπως και τα προηγούμενα χρόνια να παραμένει και φέτος το εισοδηματικό κριτήριο των 10.324 ετησίως - για μονήρη άτομα – για την παροχή του επιδόματος που είναι υψηλότερο από το όριο της φτώχειας όπως αυτό υπολογίζεται από την Στατιστική Υπηρεσία, με προφανή στόχο να μην μειωθεί ο αριθμός των δικαιούχων.