ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

Χθές τρίτη, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσίευσαν την ανασκόπηση για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη (ESDE) για το 2020· η παρούσα έκδοση είναι αφιερωμένη στην κοινωνική δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη.

Η ανασκόπηση περιέχει μία τεκμηριωμένη ανάλυση σχετικά με το πώς μπορεί να προωθηθεί η δικαιοσύνη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο κρίσεων όπως η πανδημία της COVID-19, καθώς και στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της οικολογικής και ψηφιακής μετάβασης.

Ο κ. Nicolas Schmit, Επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα δήλωσε σχετικά:

«Η ανασκόπηση ESDE δείχνει ότι η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι απαραίτητη για να ξεπεράσουμε την κρίση.

Αυτό απαιτεί να τεθούν οι άνθρωποι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα, η αλληλεγγύη και η συνοχή, η απάντηση της ΕΕ πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην απασχόληση, να μειώνει τις ανισότητες και να εγγυάται την ισότητα των ευκαιριών.

Η αποτελεσματική εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων μπορεί να αποτελέσει την πυξίδα μας.».

Σύμφωνα με την ανασκόπηση, η πανδημία της COVID-19 έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, την οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνία και απειλεί να ακυρώσει μεγάλο μέρος της έως τώρα επιτευχθείσας κοινωνικής προόδου της ΕΕ.

Για να αποκατασταθούν οι ζημίες που προκλήθηκαν από την COVID-19 και να προετοιμαστεί η οικονομία και η κοινωνία για ένα μέλλον που θα χαρακτηρίζεται από ταχύτερες διαρθρωτικές αλλαγές, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει η μετάβαση σε μια πιο πράσινη και ψηφιακή οικονομία και να ενσωματώσουν τη συμμετοχικότητα, την αλληλεγγύη και την ανθεκτικότητα στον σχεδιασμό όλων των πολιτικών.

Η διασφάλιση ευρείας ανάκαμψης αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο της δράσης μας, που θα συμβάλει μακροπρόθεσμα στην ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας.