Εργολαβίες εκατομμυρίων σε οδικά έργα.

Πόλεμος εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ κοινοτήτων και υπηρεσιών κοινής ωφελείας κρύβεται πίσω από τις υπηρεσίες (δίκτυα, αγωγοί κ.λπ.) που τοποθετούνται κάθε χρόνο στο οδικό δίκτυο κοινοτήτων, γι΄ αυτό και διάφοροι οργανισμοί (Cyta, AHK, Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Συμβούλια Αποχετεύσεων κ.λπ.) αντιδρούν στην έγκριση νομοθεσίας με βάση την οποία το κόστος θα αναλαμβάνουν οι ίδιοι και όχι οι κοινότητες.

Μόνο η Cyta θα δαπανά κάθε χρόνο μερικά εκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών εκπρόσωπος του Οργανισμού.

Σημαντικό θεωρούν το κόστος και οι άλλοι Οργανισμοί, ενώ από πλευράς της η Ένωση Κοινοτήτων υποδεικνύει, πως από τη στιγμή που οι υπό αναφορά Οργανισμοί αναλαμβάνουν το κόστος στους δρόμους που εκτελούνται ως πολεοδομικά έργα των Δήμων, τότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά, εις βάρος των κοινοτήτων που είναι και πιο ευάλωτες οικονομικά.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι «η εισαγωγή στον βασικό νόμο διατάξεων οι οποίες προνοούν ανάληψη του κόστους μετακίνησης δικτύων ή άλλης συναφούς υποδομής από την Αρχή στην οποία τα δίκτυα αυτά ανήκουν».

Από την άλλη, η ΑΗΚ κατέθεσε υπόμνημα ενώπιον της Βουλής στο οποίο αναφέρεται πως σύμφωνα με πληροφορίες της υπάρχουν στα σκαριά 70 δρόμοι οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως πολεοδομικά έργα, ενώ προγραμματίζεται και η διαμόρφωση περίπου 100 πλατειών, που θα υλοποιηθούν σε βάθος χρόνου και το κόστος μεταφοράς ή μετακίνησης των καλωδίων ή των αγωγών θα αναλάβουν οι Οργανισμοί που τους τοποθέτησαν κάτω από τους δρόμους.

Σημειώνεται, πως οι Οργανισμοί και η Ένωση Δήμων κατέληξαν σε μνημόνιο με βάση το οποίο, για έργα τα οποία χαρακτηρίζονται ως πολεοδομικά αναλαμβάνουν οι ίδιοι (οι Οργανισμοί) το κόστος μετακίνησης των υποδομών τους.

Το μνημόνιο υπεγράφη και με τη συμβολή της Κυβέρνησης κατόπιν γνωμάτευσης και του Γενικού Εισαγγελέα.

Ωστόσο, τόσο το μνημόνιο όσο και η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα αμφισβητούνται και ενώπιον του δικαστηρίου, και η απόφαση θα γίνει σεβαστή από όλα τα μέρη και θα καθορίσει το ποιος θα πληρώνει τα εκατομμύρια που θα απαιτούνται κάθε χρόνο όταν κατασκευάζονται δρόμοι ή και άλλα έργα.

Σημειώνεται, πως για αρκετά χρόνια το δημόσιο αναλάμβανε το κόστος, ακόμη και όταν κατά την υλοποίηση των έργων, κάποια υπηρεσία δεν μετακινούσε απλώς τα καλώδια ή τους αγωγούς της, αλλά ακόμη και όταν αναβάθμιζε το δίκτυο της για να εξυπηρετήσει τους πελάτες της.

Σε μια από τις επίμαχες πρόνοιες της προωθούμενης νομοθεσίας, αναφέρεται πως όλα τα έξοδα των εργασιών ανύψωσης φρεατίων, μετακίνησης ή υπογειοποίησης δικτύων κ.λπ., θα επιβαρύνουν την Αρχή κοινής ωφελείας στην οποία ανήκουν τα επηρεαζόμενα δίκτυα, φρεάτια ή άλλος εξοπλισμός.