Υπουργείο Εργασίας: Άνοιξε η ειδική ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα Στήριξης.

Σε λειτουργία τέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας η ειδικής ιστοσελίδα, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με το Πρόγραμμα Στήριξης που έχει εξαγγελθεί από το Υπουργείο για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού.

Η ιστοσελίδα θα παρέχει τα πιο κάτω:

-Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα Στήριξης του ΥΕΠΚΑ.

-Διασύνδεση με τους ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

-Αξιοποίηση ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων.

-Παρουσίαση συχνών ερωτήσεων (FAQs), οι οποίες θα εμπλουτίζονται δυναμικά ανάλογα και με τα ερωτήματα που προκύπτουν από τους/τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες.

Η ιστοσελίδα

www.coronavirus.mlsi.gov.cy

τίθεται σε λειτουργία την Τρίτη, 24/02/2020, και οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καλούνται να τη συμβουλεύονται προτού απευθυνθούν στο 1433, για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή τους καθώς και για την αποφυγή άσκοπης/αχρείαστης υπερφόρτωσης του τηλεφωνικού κέντρου.